Partnership

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας - Τεχνολογίας (EIfI-Tech)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας – Τεχνολογίας (EIfI-Tech) είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το EIfI-Tech εργάζεται σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως το EREF, το Interreg, το Horizon Europe και το Erasmus+ και συνδυάζει την τεχνική καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, το EIfI-Tech είναι γνωστό για την εργασία με την καινοτομία και τους επιχειρηματίες- συντομεύει τη σύνδεση με τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Επιπλέον, το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη έρευνα, τη σκοπιμότητα, τη δοκιμή, την ανάπτυξη, επίδειξη με σκοπό την τελική υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.
Μέσω των ευρέων δικτύων του, το EIfI-Tech χρησιμοποιείται σήμερα για τη δημιουργία περιφερειακών συνδέσεων με επιχειρηματικές προτάσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ιδίως στην έξυπνη εξειδίκευση. Η επιχειρησιακή ομάδα EIfI-Tech διαχειρίζεται την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας έργων σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς/ΕΕ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικό τομέα και ανθρώπους – ο λεγόμενος “τετραπλό έλικας”. Η EIfI-Tech δραστηριοποιείται σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και εθνικά έργα, και το έμπειρο προσωπικό περιλαμβάνει ερευνητές, εκπαιδευτικούς, βιομηχάνους και ειδικούς της πληροφορικής.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην τεχνολογία πληροφοριών. Το CSI διαθέτει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI αφορούν την παραδοσιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις διαπραγματεύσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας, την κοινωνική ευθύνη, τις συμβουλευτικές λύσεις για επιχειρήσεις, την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνολογίες πληροφοριών, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, την επικύρωση προϊόντων, την κατάρτιση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Cosvitec soc. cons. a r.l.

Η Cosvitec είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας, ανώτερης εκπαίδευσης/κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού, που γεννήθηκε το 2001 στη Νάπολη της Ιταλίας ως κοινοπραξία αποτελούμενη από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης “Federico II” και ΜΜΕ. Ο βασικός ρόλος και ο καινοτόμος χαρακτήρας του Cosvitec απορρέει από την τέλεια αντιστοίχιση μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας: το δίκτυό μας περιλαμβάνει πανεπιστημιακά τμήματα, τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εταίρους, φορείς χάραξης πολιτικής και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Cosvitec έχει πιστοποιηθεί ως ενδιάμεσος οργανισμός απασχόλησης και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα “Εγγυήσεις για τη νεολαία”. Οι διαφορετικές δραστηριότητες κατάρτισης σε συνδυασμό με το διαφορετικό πλαίσιο παρέμβασης καθιστούν την Cosvitec έναν Ειδικό στην παροχή κατάρτισης, ικανό να εφαρμόζει τις πιο καινοτόμες μεθοδολογίες, σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Η Cosvitec soc. cons. a r.l. έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε δραστηριότητες διαχείρισης έργων σε διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διακρατικό) τόσο από την άποψη του σχεδιασμού όσο και από την άποψη της υλοποίησης έργων. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος σύμφωνα με τη γενική διαχείριση του έργου και τις δραστηριότητες διάδοσης/βιωσιμότητας, χάρη στο μεγάλο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς, βασιζόμενο στην ανταλλαγή καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Ίδρυμα Υγείας και Εκπαίδευσης Ευρύτερης Μέσης Ανατολής (BOSEV)

Το Buyuk Ortadogu Saglik Ve Egitim Vakfi (BOSEV, Ίδρυμα Έρευνας) από την Άγκυρα/Τουρκία ή ιδρύθηκε ως δομή το 2009 από μια ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται στον ιατρικό τομέα, και από άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι ΤΠΕ. Στόχος του BOSEV είναι να υποστηρίξει τις ερευνητικές εξελίξεις στον ιατρικό και στον εκπαιδευτικό τομέα με το πλούσιο προσωπικό του και το υψηλό προφίλ του. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός BOSEV φιλοξενεί ιατρικές δημοσιεύσεις σειατρικά περιοδικά- διαθέτει 50 επαγγελματίες του διοικητικού συμβουλίου και 100 μέλη που παρέχουν συνεχή, ποικίλη εθελοντική υποστήριξη- και μεταφέρει την εμπειρία και την ικανότητα περισσότερων από 1000 προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, τις κλινικές και την εταιρεία μέσων ενημέρωσης της BOSEV.Η ομάδα BOSEV R&D επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εισαγωγή λύσεων για συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι λύσεις αυτές αναπτύσσονται μέσω διαφόρων επιπέδων αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν αξιοποιείται η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, την επίλυση συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για άτομα και οργανισμούς

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας-IED

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι μια ελληνική ΜΚΟ που έχει δεσμευτεί για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών, το Ινστιτούτο προωθεί την απασχόληση και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Το IED υιοθετεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνεργάζεται με κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την παραγωγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια των 15 ετών της δραστηριότητάς τους, έχουν υλοποιήσει περισσότερα από 200 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο πολυάριθμων χρηματοδοτικών πλαισίων (Horizon, Erasmus+, AMIF, REC, COSME, INTERREG, ENI CBC MED, Life, κ.λπ.). Η εμπειρία αυτή τους έδωσε μοναδική εικόνα των πρακτικών πτυχών της υλοποίησης έργων συγχρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας, καθιστώντας τους έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο έργων της ΕΕ και επικεφαλής έργων για κάθε κοινοπραξία”.

Magenta Consultoría Projects SLU

Η Magenta Consultoría είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών έργων που ιδρύθηκε το 2003 και ειδικεύεται στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα-στόχος μας περιλαμβάνει όλες τις γενιές, από τα νεότερα έως τα γηραιότερα μέλη της κοινωνίας. Εργαζόμαστε στον τομέα του σχολείου, της νεολαίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, όχι μόνο απευθείας με τους εκπαιδευόμενους, αλλά και με τους επαγγελματίες. Ετησίως, εργαζόμαστε με περίπου 500 εκπαιδευόμενους/χρήστες και συνεργαζόμαστε με 50 ΜΚΟ και 56 Δημοτικά Συμβούλια από την Αστούριας, την περιοχή μας. Σε διεθνές επίπεδο, φιλοξενούμε περίπου 300 ευρωπαϊκές μαθησιακές κινητικότητες χάρη στη συνεργασία με το δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών μας σε όλη την Ευρώπη, το οποίο ενσωματώνει περισσότερα από 200 ιδρύματα.