Hakkında

VETTER, Aralık 2021'den Ocak 2024'e kadar sürecek olan Erasmus+ AE2 projesidir

VETTER projesi, MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) öğrencileri tarafından yürütülen stajların değerlendirme ve izleme sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır ve bu süreç içerisinde kaliteyi artırmayı ve öğrencilerin yaşamının tüm yönlerini dikkate almayı amaçlamaktadır. VETTER projesi, bu süreçleri iyileştirmeyi, öğrencilerin staj döneminin izlenmesini ve değerlendirilmesini ilgili tüm taraflar için daha şeffaf ve faydalı hale getirebilecek yenilikçi yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, VETTER projesi, mesleki becerilerin dengeli bir karışımını sunan ve tüm ekonomik döngüler, gelişen meslekler, çalışma hayatı ile uyumlu, iş temelli öğrenme fırsatları sunan MEÖ programlarının geliştirilmesini desteklemeye yönelik Erasmus+ programı öncelikleri doğrultusunda yeni yöntemler ve temel yetkinliklerle çalışmayı amaçlamaktadır. Yüksek kaliteli MEÖ için, programların işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmasının yanı sıra sürece dâhil olan Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezleri, öğrenciler ve şirketler arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi önemsemektedir. VETTER projesi, mesleki eğitim işe yerleştirme deneyimi, işyerindeki yaşam kalitesini ve işe yerleştirmelerin daha iyi yönetimi ve koordinasyonu için kuruluşlar ve mesleki eğitim merkezleri arasındaki sinerjiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

1

İyi uygulamaların yöntemlerini incelemek ve uyarlamak.

2

Sektörün ihtiyaçları belirlemek.

3

Kaliteli staj uygulamalarının önemi konusunda eğitimciler ve işverenler arasında farkındalık oluşturmak.

4

Staj dönemlerinde yer alan aktörlere, değişiklikleri uygulamak ve staj dönemini pazarın zorluklarına uyarlamak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak ve her zaman kullanılabilecek kalite standardlarını sağlamak.

5

Uluslararası işbirliğini oluşturmak.

6

Mesleki Eğitim ve Öğretim çalışmalarını tamamladıktan sonra öğrencilerin iş piyasasına erişimini teşvik eden kaliteli staj dönemlerini teşvik etmek.

Hedef Gruplar

Mesleki Eğitim Kurumları

MEÖ merkezleri ve personeli

Staja ev sahibi şirketleri ve çalışanları

MEÖ Stajyerleri / Öğrencileri

Mesleki Eğitim Şirketleri

MEÖ Okulları ve personeli

Mevcut ve gelecekteki MEÖ öğrencileri