Proje Ortakları

European Institute for Innovation – Technology (EIfI-Tech)

Avrupa İnovasyon – Teknoloji Enstitüsü (EIFI-Tech) kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
EIFI-Tech, EREF, Interreg, Horizon Europe ve Erasmus+ gibi çeşitli AB programları üzerinde çalışır ve teknik inovasyonu ekonomik uygulama ile birleştirir. Bu nedenle, EIFI-Tech, inovasyon &; girişimciler; endüstri ile akademik ortaklar arası bağı güçlendirir, mesafeyi kısaltır. Ayrıca, Enstitü, nihai olarak ekonomik yayılımı desteklemek amacıyla uygulamalı araştırma, fizibilite, test, geliştirme ve demonstrasyonda aktiftir.
Geniş ağı aracılığıyla, EIFI-Tech şu anda, özellikle akıllı uzmanlaşmada, erken aşama iş tekliflerine bölgesel bağlantılar kurmaktadır. EIFI-Tech operasyonel ekibi “Dörtlü Sarmal – Quadruple Helix” olarak da adlandırılan yapısıyla Ulusal/AB kurumları, öğrenen kurumlar, özel sektör ve insanlarla ortaklaşa çalışan proje çalışmalarıda yer almaktadır. EIFI-Tech deneyimli araştırmacı kadrolarıyla, eğitimcileri, sanayicileri ve BT uzmanlarıyla, ulusal projelerin yanı sıra Avrupa tarafından finanse edilen çok sayıda projeyi yürütmektedir.

Center for Social Innovation (CSI)

Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), yerel, ulusal, bölgesel ve küresel kuruluşlara olumlu bir değişiklik getirebilecek sosyal yeniliği teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme Kuruluşudur. Bu kuruluşlar arasında hükümetler, yerel idari kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumları yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. CSI ekibi, açık fikirli, tam donanımlı araştırmacılar, girişimciler, proje yöneticileri, eğitmenler ve Bilgi Teknolojisi uzmanlarından oluşmaktadır. CSI, sosyal ihtiyaçları belirleme, uyarlanmış girişimleri tasarlama ve uygulama ve sürdürülebilir büyüme sağlama yeteneği ve kapasitesini kapsar. CSI ekibinin uzmanlık alanları geleneksel eğitim ve e-öğrenme, girişimcilik, yeni kurulan şirketler, yenilikçilik, yaratıcılık, müzakereler, Fikri Mülkiyet üzerine danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk, iş danışmanlığı çözümleri, veri analitiği, bilgi teknolojileri, proje yönetimi, proje değerlendirme hizmetleri, ürün doğrulama, eğitim ve bilgisayar oyunlarıdır. CSI, akademik kurumları, BT şirketlerini, kamu hizmetlerini, uluslararası kuruluşları, yeni kurulan şirketleri ve kamu hizmetlerini içeren geniş küresel ağından bilgi ve becerileri bir araya getirmektedir.

Cosvitec soc. cons. a r.l.

Cosvitec, 2001 yılında İtalya’daki Napoli Üniversitesi “Federico II” ve KOBİ’lerden oluşan bir Konsorsiyum olarak doğan Kar Amacı Gütmeyen Araştırma, Yüksek Öğrenim/Eğitim ve Mesleki Rehberlik merkezidir. Cosvitec’in kilit rolü ve yenilikçi karakteri, araştırma ve girişimcilik arasındaki mükemmel eşleşmeden kaynaklanmaktadır: ağında Üniversite Bölümleri, yerel, ulusal ve uluslararası ortakları, politika yapıcıları ve Küçük/Orta Ölçekli İşletmeleri mevcuttur. Cosvitec, Aracı İş Ajansı sertifikasına sahiptir ve Gençlik Garanti Programının güçlü bir parçasıdır. Farklı müdahale bağlamı ile birlikte farklı eğitim faaliyetleri, Cosvitec’i sürekli gelişen pazar ihtiyaçlarına göre en yenilikçi metodolojileri uygulayabilen eğitim sağlayıcısı bir uzman yapmaktadır. Cosvitec soc. cons. a r.l. hem proje tasarımı hem de uygulama açısından farklı seviyelerde (yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve ulus ötesi) proje yönetimi faaliyetlerinde zengin bir deneyime sahiptir. Bu, sürekli gelişen, yenilik paylaşımına ve teknoloji transferine dayanan geniş Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Avrupa ağı sayesinde proje genel yönetimi ve yaygınlaştırma/sürdürülebilirlik faaliyetlerinde güvenilir bir ortak görülmesini sağlamıştır.

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV)

Ankara/Türkiye’den Büyük Ortadoğu Sağlık Ve Eğitim Vakfı (BOSEV, Araştırma Vakfı), tıp alanında, ayrıca eğitim, spor, iş dünyası ve BİT gibi diğer sektörlerde çalışan bir grup profesyonel tarafından bir şemsiye yapı olarak 2009 yılında kuruldu. BOSEV, zengin kadro kapasitesi ve yüksek profilli geçmişi ile tıp ve eğitim sektörlerindeki araştırma geliştirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, BOSEV, periyodik tıp dergileri ile tıbbi yayınlara ev sahipliği yapmakta, 50 yönetim kurulu profesyoneli ve 100 üyesi ile süreklilik arz eden, BOSEV hastanelerinde, tıp merkezlerinde, kliniklerde ve bir medya şirketinde çalışan 1000’den fazla personelin deneyim ve kapasitesini aktaran BOSEV Ar-Ge Ekibi, paydaşlarıyla çeşitli etkileşim katmanlarında sistematik olarak sosyal, eğitim ve ekonomik alandaki sorunlara çözümler geliştirmeye ve sunmaya odaklanmaktadır.
Sosyal adaleti sağlamak, sistematik sorunları çözmek ve insanlara fırsatlar sunabilecek çözümler geliştirmek için sosyal yenilikçilik süreçlerine yerinde müdahalesi ile yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda yer almaktadır.

Institute of Entrepreneurship Development-IED

Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü (iED), kendini yeniliğin desteklenmesine ve girişimcilik ruhunun güçlendirilmesine adamış bir Yunan STK’sıdır. Girişimciliği toplumların gelişimi ve uyumu için çok önemli bir faktör olarak kabul ederek, istihdamı ve yenilikçiliği teşvik amaçlı kurulmuştur. Sağlıklı girişimciliğin büyümesini kolaylaştıran çözümlerin adresi IED, insan merkezli bir yaklaşım benimser ve teknik bilgi üretmeyi ve aktarmayı, girişimcilik kültürünü teşvik etmeyi ve işletmelerin etkinliğini ve uygulanabilirliğini artırmayı amaçlayan Yunanistan’dan ve yurtdışından sosyal, akademik ve iş ortaklarıyla işbirliği yapan bir araştırma enstitüsüdür. 15 yıllık faaliyeti boyunca, sayısız Finansal Çerçeve (Horizon, Erasmus+, AMIF, REC, COSME, INTERREG, ENI CBC MED, Life, vb.) kapsamında 200’den fazla Ulusal ve Avrupa projesini hayata geçirmiştir. Büyük ölçekli ortak finansman projelerinin uygulanmasının pratik yönlerine dair benzersiz bakış açısıyla her konsorsiyum için aranan ve güvenilir bir AB proje ortağı ve aynı zamanda bir proje lideri haline getirmiştir.

Magenta Consultoría Projects SLU

Magenta Consultoría, 2003 yılında kurulmuş bir eğitim ve Avrupa projeleri danışmanlık kuruluşudur ve bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde cinsiyet eşitliği ve sosyal kalkınmanın desteklenmesinde uzmanlaşmıştır. Hedef kitlesi toplumun en küçüğünden en yaşlısına kadar tüm kuşakları kapsamaktadır. Okul, gençlik, mesleki eğitim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarında yalnızca doğrudan öğrencilerle değil, aynı zamanda profesyonellerle de çalışmaktadır. Her yıl yaklaşık 500 öğrenci ile çalışmakta ve bölgesi olan Asturias’tan 50 STK ve 56 Kent Konseyi ile işbirliği yapmaktadır. Uluslararası düzeyde, 200’den fazla kurumu entegre eden Avrupa çapındaki ortak kuruluşlar ağ yapısıyla kurduğu işbirliği sayesinde yaklaşık 300 Avrupa öğrenim hareketliliğine ev sahipliği yapmıştır.