Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου VETTER!

Στόχος αυτού του έργου Erasmus+ KA2 είναι η βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της βελτίωσης της εμπλοκής και της συμμετοχής των τριών βασικών φορέων στο περιβάλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Κέντρα ΕΕΚ, επιχειρήσεις και σπουδαστές.

Σχετικά με

Το VETTER είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που θα διαρκέσει από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Get the app in Playstore

Lets get the app and try ekit for free and no creadit card required